Home  Houding  Houdingtest  Zitten  Beweging  Aanraking  Hoofd  Lopen  Gebaren  Wijzen  Intonatie  Afstand  Ruimte  Plaats  Tijd  Blik  Gezicht  Wenkbrauwen  Glimlach  Kleding  Uiterlijk  Huid  Voeten  Geur  Schaduwen  Slaaphouding  Symptomen  Aanwezigheid  Doen  Handdruk  Contact  
 


bol.com Partner
contact maken met een onbekende

Kun jij gedachtenlezen?

Gedachtenlezen is niet mogelijk. Toch zegt lichaamstaal veel over de manier van denken zelf. Als mensen denken, nemen ze soms kenmerkende poses aan en maken typische gebaren. De houding, blik en gebaren zeggen iets over de manier waarop ze denken. Hoe denkt de man op de onderstaande foto's? Klik op de afbeelding voor het goede antwoord. Nogmaals klikken, en je ziet de afbeelding weer.

Wijzen geeft richting aan Contact aangaan met een onbekende

Terug naar Index
Boeken op onderwerp:
denken
gedachten
gedachten lezen
emotie
manipuleren
hersenen
nadenken


Manipuleren kun je leren
Meer dan 30.000 exemplaren!
Manipuleren kun je lerenFrank van Marwijk schrijft over subtiele lichaamstaal en be´nvloeding via onbewuste kanalen in zijn boek Manipuleren kun je leren

Meer informatie
Managementboek.nl
Bol.com


Lichaamstaal bij baby's
Lichaamstaal bij baby'sKan een baby praten? Ontdek dit en nog veel meer in het succesvolle boek Lichaamstaal bij baby's van Frank van Marwijk.
Meer informatie
Hier bestellen.

Nieuwe pagina's:
Lichaamstaal in het onderwijs
Collecteren voor goede doelen
Manipuleren kun je leren
Complimenten in relaties
Persoonlijke lichaamstaal
Combinaties van lichaamssignalen
Lichaamstaal van dieren
Griekse gebaren
Franse gebaren
Kus-test
Ademhaling
Ruzie maken
Expressiespel
Schaduwen lezen?
Lichaamstaal van kinderen
Ogentest
Gedachtenlezen?
Ik weet het niet...